Veronika_Vichova - Centrum Psychosomatické Medicíny s.r.o.

Title
Přejít na obsah
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Vzdělání
2000 Univerzita Masarykova v Brně
1998 Univerzita Karlova v Praze

Kvalifikace
2016 Supervizní výcvik ČMISK
2007 Funkční specializace z psychoterapie
2005 Atestační zkouška z klinické psychologie
         Výcvik KIP (CS KIP, zahájeno 2012)
         Výcvik arteterapie–sada projektivních koláží (Huptych, 2012)
         Výcvik EMDR ( Dr. Romana Tripolt, 50hod, 2012)
         Kurzy Dr. Běťáka ( Sny, Imaginace, Krizová intervence, 2009-2014)
         Nástavbový výcvik rodinných, systemických a životních konstalací (Eurasys –Dr. Wilfried Nelles, 200 hod, 2010)             
         Supervizní skupina (ČIS, 3-letá uzavřená skupina, ukončeno 2010)
         Kurz psychoterapie a sexuálních dysfunkcí (Prof. S.Kratochvíl, 2009)
         Sebezkušenostní výcvik SUR Skálův Institut K-7 (5 let, ukončeno 2006)
         Stáž v Institutu pro výzkum rodiny (skupinová psychoterapie)
         Kurz Arteterapie (Dr. Zbyněk Zícha, 2003)
         ROR- diagnostické metody (PhDr. Ženatý)
         Krizová intervence (Remedia)
         Řešení inter-etnického konfliktu (Partners for Democratic Change)
         Hypnóza a relaxační techniky I..-II. (Prof. S. Kratochvíl, 250hod)
      
Zaměstnání
2020 – dosud Centrum psychosomatické medicíny
2005 - 2020   Klinika adiktologie VFN
2001 – 2002   Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN
2000 – 2005 Psychiatrická léčebna Bohnice
1999 – dosud Psychologické poradenctví a diagnostika OSVČ

Výzkum
2016 Výzkum : Potenciál autogenního tréninku v léčbě cervikálních dystonií
2004 Výzkum : Kvalitativní zpracování dotazníků z longitudinálního šetření (Doc. Břicháček,            
                         SZU)
2002 Výzkum : Řízená relaxace při IVF (as. MUDr. Řežábek, CAR)


Centrum psychosomatické medicíny, s.r.o.
Žalanského 68/54
Praha 6 - Řepy
IČ 06397271
e-mail: info@cepsymed.cz
telefon: +420 602 174 380Ordinační hodiny:
Pondělí    8 - 17
Úterý      8 - 17
Středa     8 - 17
Čtvrtek    8 - 17
Pátek      8 - 14
Návrat na obsah