O Psychosomatice - Centrum Psychosomatické Medicíny s.r.o.

Title
Přejít na obsah


e-mail: info@cepsymed.cz
telefon: +420 777 201 210

AKTUALITYOrdinační hodiny:
pro objednané pacienty
Pondělí8 - 17
Úterý
8 - 17
Středa
8 - 17
Čtvrtek
8 - 17
Pátek
8 - 17


Pojem Psychosomatika pochází ze dvou  řeckých slov, „psyché“ – duše a „soma“ – tělo.

Psychosomatický přístup k onemocnění člověka není nic nového, a již odedávna byla známa souvislost mezi psychikou, fyzickým zdravím.  Postupem času s vědeckým výkladem světa, byla bohužel duše oddělan od těla, a hlavní důraz byl kladen na laboratorní, zobrazovací a další diagnostické metody - nemoc  jako porucha tkání, buněk a orgánů nás ovlivňuje dodnes.
Celostní přístup získal respekt a uznání v 70. letech 20. století a dynamicky se dále rozvíjí.  Psychosomatický přístup integruje biologické, psychologické a sociální faktory.  Nejde o pokus  psychologizovat medicínu ani zlehčit biologický náhled na pacienta. Jde o práci a přístup k potížím pacienta jiným způsobem. Chronické obtíže, se kterými si klasická medicína často neumí poradit, mohou být psychosomatickými metodami úspěšněji zvládnuty.  

Některé časté projevy a příznaky psychosomatických onemocnění, které ovlivňují zdraví, pohodu, chování a fungování pacienta a případě psychosomatických onemocnění nelze zpravidla tyto příznaky vysvětlit jinou tělesnou nebo duševní chorobou:

Oblast trávicího traktu: sucho v ústech, nechutenství či přejídání, nevolnost, nespecifické bolesti břicha, bolesti v oblasti žaludku, průjem, zácpa, pálení žáhy a podobně …

Oblast srdce a krevního oběhu a dýchání: pocity bušení srdce, „svíračky a dýchačky“, neboli svírání a tlak na hrudi včetně svírání a pocitů dechové nedostatečnosti (i bez námahy), nebo naopak hyperventilace a podobně …

Kožní a jiné další potíže: teplé nebo studené pocení, mravenčení v končetinách, poruchy citlivosti kůže, únava, slabost, závratě, bolesti hlavy, poruchy zraku, poruchy koncentrace, poruchy paměti či poruchy spánku

Svalové  obtíže: svalové bolesti, bolesti v kloubech, napětí v svalových partiích, ztuhlost, bolesti v rukou nebo nohou, bolesti zad (bederní oblast, bolesti šíje), pocity necitlivosti, brnění či naopak výrazné hypercitlivosti v některých oblastech těla a podobně …

Psychosomatická medicína  zahrnuje celkové řešení zdravotního problému,  tedy nejen cílenou léčbu fyzického projevu, ale spojuje i úpravu životního stylu, psychoterapii ke zlepšení psychické odolnosti, klade důraz na oblast mezilidských vztahů.

Jedním z nosných pilířů tohoto přístupu k nemoci je i dobrý a důvěrný vztah lékaře, terapeuta,  celého terapeutického týmu a pacienta. Psychosomatika zahrnuje celého člověka v jeho složitosti se snahou porozumět tomu, jak se pacient sám podílí na vzniku a trvání svého onemocnění.  Tento terapeutický vztah vztah je  méně autoritativní na straně odborníků a méně submisivní a pasivní na straně nemocného. Pacientův přístup ke změnám  se stává nedílnou složkou cesty k jeho úzdravě.

Centrum psychosomatické medicíny, s.r.o.
Žalanského 68/54
Praha 6 - Řepy
IČ 06397271
e-mail: info@cepsymed.cz
telefon: +420 602 174 380
Ordinační hodiny:
Pondělí    8 - 17
Úterý      8 - 17
Středa     8 - 17
Čtvrtek    8 - 17
Pátek      8 - 17
Návrat na obsah