O nás - Centrum Psychosomatické Medicíny s.r.o.

Title
Přejít na obsah


e-mail: info@cepsymed.cz
telefon: +420 777 201 210

AKTUALITYOrdinační hodiny:
pro objednané pacienty
Pondělí8 - 17
Úterý
8 - 17
Středa
8 - 17
Čtvrtek
8 - 17
Pátek
8 - 17

Centrum psychosomatické medicíny - CEPSYMED , bylo založeno v roce 2017 jako poslední článek našich předchozích aktivit. Po letech činnosti v občanských sdruženích, státních zdravotnických a školských institucích jsme dospěli k rozhodnutí k vytvoření nestátního zdravotnického zařízení.

Od počátku jsme chtěli vybudovat pracoviště, které bude vyhovovat všem našim požadavkům, nechtěli jsme se přizpůsobovat daným prostorám.

V roce 2011 jsme vybudovali první část našeho záměru, a to Sportovní školku Řepy, která měla být v budoucnosti zařazena do projektu Centra psychosomatické medicíny jako předškolní zařízení zaměřené na prevenci psychosomatických onemocnění. Dalším a nejednoduchým úkolem bylo vybrat v hlavním městě lokalitu s vhodným objektem, který by vyhovoval naším požadavkům pro vybudování komplexního centra.

Vždy jsme usilovali o to, najít místo klidné, a čisté, s pozitivní energií, která bude nedílnou součástí při úzdravě našich pacientů a klientů.

V roce 2014 se nám podařilo získat do pronájmu budovu ve vlastnictví Městské části Prahy 17, která dala souhlas s vybudováním tohoto centra a finančně pokryla rekonstrukci  objektu.  My, co by nositelé know-how jsme spolu s architektem dle evropských norem připravili projekt na generální rekonstrukci objektu. Tak jsme se v březnu 2017 nastěhovali do nových, bezbariérových prostor, s podlahovou plochou 1300 metrů čtverečných, vlastním rehabilitačním bazénem, tělocvičnou, ordinacemi, rehabilitačními místnostmi, prostory pro dětské stacionární zařízení. K pohodlí našich klientů dále slouží zahrada, vlastní uzavřené parkoviště.

Centrum psychosomatické medicíny se nachází v klidné lokalitě s nejčistším ovzduším v Praze, vedle ikonického Řepského kláštera. Jsme přesvědčeni, že samo toto prostředí  hraje velkou roli při úzdravě našich klientů a pacientů.

Jsme pracoviště multioborové - lékaři a zdravotní sestry, psychologové, adiktologové, speciální a sociální pedagogové, sociální pracovníci, rehabilitační pracovníci, plavečtí instruktoři, terapeuté zdravého životního stylu, trenéři a další specialisté. Jsme přímo partnerky propojeni s Klinikou profesora Řeháka, která zajišťuje pro naše pacienty a klienty péči v oblasti somatické medicíny.

Naše jedinečnost, a to jak na území Prahy, tak i v rámci ČR, spočívá v komplexnosti péče o o děti, dospělé, a seniory, jak o jednotlivce, tak o rodiny, a to v rámci jednoho zařízení.

NÁŠ TÝM:

Mgr. Martin Vlček  MUDr. Vladimíra Vlčková - Zenáhlíková


MUDr. Dušan Randák


Ing. Filip Koucký

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

MUDr. Aleš Brigant


PhDr. Martina Pilařová


PeaDr. Lenka Bendová


Centrum psychosomatické medicíny, s.r.o.
Žalanského 68/54
Praha 6 - Řepy
IČ 06397271
e-mail: info@cepsymed.cz
telefon: +420 602 174 380
Ordinační hodiny:
Pondělí    8 - 17
Úterý      8 - 17
Středa     8 - 17
Čtvrtek    8 - 17
Pátek      8 - 17
Návrat na obsah